.

W a s s e n a a r s e     S a l o n    8

K u n s t g r o e p      W a s s e n a a r
i n     R a a d h u i s     D e     P a a u w


Vrijdag is door Marc van Dijk, oud-wethouder en lid Bestuur Stichting Wassenaarse Cultuurprijs 2016, de 8e Wassenaarse Kunstsalon feestelijk geopend in Raadhuis de Paauw.
Aansluitend werd er muziek en zang ten gehore gebracht door Milad en Masih Haidari, uit Afghanistan gevluchte muzikanten. 

Verwonder u over de veelheid en diversiteit aan kunstuitingen. Zoals aan de collages, tekeningen, een heel scala aan grafische technieken, papier-sculpturen, keramiek, sieraden, beelden en objecten van natuursteen, brons, cement en staal.

d e e l n e m e n d e    k u n s t e n a a r s

Cora Beijersbergen van Henegouwen, Willy van den Berg, Marijke Gerritsma, Dons van der Gronden-Deppe, Hans Gussekloo, Marianne Hartemink, Irma den Hartog, Charles Hubert, Frans Kokshoorn, Fifi van Leent, Goke Leverland, Letty Muntjewerf, Truus Oele-Apon, Ina Orbaan, Jan Pasteur, Elke Pichler, Harma de Pont, Jaco Putker, Carlos van der Putten, Caro Rambonnet, Leo Ravensbergen, Fred van de Siepkamp, Ada Siervan Essen, Fransje Tacx, Mariska Toetenel, Ellen van Toor, Maroesjka Verhagen, Wierd Wagenmakers, Brigitte Wawoe en Els Wiering.